خدمات درمانی جمعیت هلال احمر در بیمارستان الحسین (ع)

خدمات درمانی جمعیت هلال احمر در بیمارستان الحسین (ع)
بیمارستان الحسین (ع)، بیمارستان سطح هلال احمر ایران در عراق محسوب می‌شود که کلیه خدمات بیمارستانی همچون رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن و آزمایش را به صورت رایگان انجام می‌دهد. طی یک هفته اخیر علاوه بر ۴ هزار و ۶۹۶ ویزیت در این بیمارستان، ۸۳ مور اعزام زائران بیماران ایرانی به مرز ایران صورت گرفته است.

خدمات درمانی جمعیت هلال احمر در بیمارستان الحسین (ع)

خدمات درمانی جمعیت هلال احمر در بیمارستان الحسین (ع)

ارائه خدمات درمانی جمعیت هلال احمر در بیمارستان سطح ۴
منبع خبر : iribnews.ir