حماس: فقط مقاومت در برابر صهیونیست‌ها نتیجه‌بخش است

حماس: فقط مقاومت در برابر صهیونیست‌ها نتیجه‌بخش است
سخنگوی جنبش حماس، تاکید کرد فقط گزینه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، نتیجه بخش است.

حماس: فقط مقاومت در برابر صهیونیستها نتیجهبخش است

حماس: فقط مقاومت در برابر صهیونیستها نتیجهبخش است

رژیم صهیونیستی، رژیم
منبع خبر : iribnews.ir