تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی
به همت اداره کل بهزیستی استان مرکزی‏، ۲ یونیت دندانپزشکی سیار برای ارائه خدمات دندانپزشکی به مددجویان خریداری شد.

تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط بهزیستی استان مرکزی

تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط بهزیستی استان مرکزی
تهیه یونیت دندانپزشکی به همت بهزیستی استان مرکزی

پارسیک - آخرین اخبار سایتهای خبری

پارسیک - آخرین اخبار سایتهای خبری
www.iribnews.ir › اجتماعی › عمومی

سازمان بهزیستی کشور (behzisti.ir) - خبر فارسی

سازمان بهزیستی کشور (behzisti.ir) - خبر فارسی
آقای محمد زیدوند افزود: هدف از خریداری این تجهیزات ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان است که این کار با کمک گروه جهادی مهاجر دانشگاه علوم ...

دندان دردی که درمانگاهی خیریه را در اردکان بنا نهاد - ایرنا

دندان دردی که درمانگاهی خیریه را در اردکان بنا نهاد - ایرنا
تهیه دو یونیت دندانپزشکی توسط بهزیستی استان مرکزی

اخبار
منبع خبر : iribnews.ir