ترسیم افق‌های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان

ترسیم افق‌های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان
مقام معظم رهبری در پیامی، برپایی نشست مجمع فرماندهان سپاه پاسداران را برای ترسیم افق‌های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان انقلاب اسلامی موجب برکت توصیف کردند.

ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان

ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان

ترسیم افق های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان

ترسیم افق های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان
ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان

ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان / خبر هوشمند فهام

ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان / خبر هوشمند فهام
www.iribnews.ir › سیاسی › رهبری

پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران

پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران
ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان · رهبری و مردم ولایت مدار عامل اصلی حرکت نظام در مسیر آرمان ها · گزینه نظامی علیه ایران برابر ...

آغاز همایش فرماندهان و مسئولان سپاه با پیام فرماندهی معظم کل قوا - ایمنا

آغاز همایش فرماندهان و مسئولان سپاه با پیام فرماندهی معظم کل قوا - ایمنا
ترسیم افق های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان

رهبر انقلاب: سپاه اهتمام برای تقویت بنیههای معنوی و نظامیاش را مضاعف ...

رهبر انقلاب: سپاه اهتمام برای تقویت بنیههای معنوی و نظامیاش را مضاعف ...
مقام معظم رهبری در پیامی، برپایی نشست مجمع فرماندهان سپاه پاسداران را برای ترسیم افق های حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان انقلاب اسلامی موجب برکت توصیف ...

پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه - خبرآنلاین

پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه - خبرآنلاین
ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان / خبر هوشمند فهام

رهبرانقلاب: سپاه جوانان در تراز انقلاب اسلامی را پرورش و آموزش دهد

رهبرانقلاب: سپاه جوانان در تراز انقلاب اسلامی را پرورش و آموزش دهد
مقام معظم رهبری در پیامی، برپایی نشست مجمع فرماندهان سپاه پاسداران را برای ترسیم افقهای حرکت سپاه و بسیج به سمت آینده درخشان انقلاب اسلامی موجب برکت توصیف ...

پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه

پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه
پیام رهبر انقلاب به همایش فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران
منبع خبر : iribnews.ir