موج جديد کرونا، هر بار خطرناکتر از قبل

موج جديد کرونا، هر بار خطرناکتر از قبل
موج جدید کرونا اگر چه هنوز شکل نگرفته، اما زنگ‌های هشدار آن به صدا درآمده است.
منبع خبر : iribnews.ir