افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان


افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

بيش از يکهزار و 300 ميليارد تومان پروژه راهداري در زنجان افتتاح ميشود ...

بيش از يکهزار و 300 ميليارد تومان پروژه راهداري در زنجان افتتاح ميشود ...
افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان
www.iribnews.ir › ... › گمرک،حمل و نقل و گردشگری

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان
وزیر راه و شهرسازی افتتاح بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در استان زنجان را از جمله برنامههای سفر امروز رئیس جمهور و هیئت دولت ...

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان
بيش از يکهزار و 300 ميليارد تومان پروژه راهداري در زنجان افتتاح ميشود ...

بیش از یک هزار و 300 میلیارد تومان پروژه راهداری در زنجان افتتاح می شود

بیش از یک هزار و 300 میلیارد تومان پروژه راهداری در زنجان افتتاح می شود
وزیر راه و شهرسازی افتتاح بیش از یک هزار و 300 میلیارد تومان پروژه راهداری در استان زنجان را از جمله برنامه های سفر امروز رئیس جمهور و هیات ...

افتتاح 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی در زنجان - خبر فارسی

افتتاح 30 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی در زنجان - خبر فارسی
افتتاح هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طرح راهداری در زنجان

1300 میلیارد تومان پروژه راهداری در زنجان افتتاح می شود - قطره

1300 میلیارد تومان پروژه راهداری در زنجان افتتاح می شود - قطره
tourru.ir › اقتصادی

۲۴ طرح راهداری استان زنجان افتتاح میشود - ایرنا

۲۴ طرح راهداری استان زنجان افتتاح میشود - ایرنا
افتتاح ۲۴ پروژه راهداری با اعتبار ۱۳۰۰ میلیارد تومان در استان زنجان ... ... هزار و ۱۸۳ واحد اعم از شهری، روستایی و بافت فرسوده تحویل مردم شد.
منبع خبر : iribnews.ir