استانداران برنامه رفع نقاط حادثه‌خیز را ارائه کنند

استانداران برنامه رفع نقاط حادثه‌خیز را ارائه کنند
معاون اول رئیس جمهور، گفت: استانداران باید از محل منابع مالی در نظر گرفته شده، متعهد شوند که برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثه‌خیز را ارائه و اجرایی کنند.

استانداران برنامه رفع نقاط حادثهخیز را ارائه کنند - خبرگزاری صدا و سیما

استانداران برنامه رفع نقاط حادثهخیز را ارائه کنند - خبرگزاری صدا و سیما

تکلیف مخبر به استانداران برای تدوین برنامه رفع و اصلاح نقاط ... - ایرنا

تکلیف مخبر به استانداران برای تدوین برنامه رفع و اصلاح نقاط ... - ایرنا
استانداران برنامه رفع نقاط حادثه خیز را ارائه کنند

اصلاح نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها - وزارت کشور

اصلاح نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها - وزارت کشور
استانداران برنامه رفع نقاط حادثهخیز را ارائه کنند - خبرگزاری صدا و سیما

877 نقطه حادثه خیز در کشور رفع خطر می شوند/ 350 نقطه رفع حادثه شد

877 نقطه حادثه خیز در کشور رفع خطر می شوند/ 350 نقطه رفع حادثه شد
www.iribnews.ir › سیاسی › دولت

جستجو - نقاط حادثه خیز - وزارت کشور

جستجو - نقاط حادثه خیز - وزارت کشور
مخبر، تأکید کرد: نقاط حادثهخیز شناسایی شده در کشور باید در سطح استانی، مشخص و به استانداران، ابلاغ شود و از محل منابع مالی در نظر گرفته شده، ...

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز استان ...

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز استان ...
تکلیف مخبر به استانداران برای تدوین برنامه رفع و اصلاح نقاط ... - ایرنا

استاندار اصفهان: حتی آمار یک جانباخته در تصادفات نیز نگران کننده ...

استاندار اصفهان: حتی آمار یک جانباخته در تصادفات نیز نگران کننده ...
www.irna.ir › news › تکلیف-مخبر-به-استانداران-برا...

راهداری فارس تا یک ماه آینده برنامه رفع نقاط حادثهخیز را تدوین کند

راهداری فارس تا یک ماه آینده برنامه رفع نقاط حادثهخیز را تدوین کند
... استانداران ابلاغ شود و از محل منابع مالی دیده شده استانداران متعهد شوند برنامه مدون رفع و اصلاح نقاط حادثهخیز را ارائه و اجرایی کنند.

اعلام راهبردهای سفر ایمن و توسعه مسکن در نشست با استانداران

اعلام راهبردهای سفر ایمن و توسعه مسکن در نشست با استانداران
اصلاح نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها - وزارت کشور
منبع خبر : iribnews.ir