اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر
تصاویری از اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر در چهارراه ولیعصر را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر

فیلم/ اجرای نمایش عروسکی در چهارراه ولیعصر

فیلم/ اجرای نمایش عروسکی در چهارراه ولیعصر
اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر - صاحبخبر

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر - صاحبخبر
خبرگزاری مهر

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن 10 کیلومتری عید غدیر - قدیری نیوز

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن 10 کیلومتری عید غدیر - قدیری نیوز
فیلم/ اجرای نمایش عروسکی در چهارراه ولیعصر

فیلم/ اجرای نمایش عروسکی در چهارراه ولیعصر - شهرخبر

فیلم/ اجرای نمایش عروسکی در چهارراه ولیعصر - شهرخبر
مشرق نیوز

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن 10 کیلومتری عید غدیر | تصاویری

اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن 10 کیلومتری عید غدیر | تصاویری
اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر - صاحبخبر

اجرای ویژه برنامههای فرهنگی و هنری منطقه ۱۹ در مهمونی۱۰ کیلومتری عید ...

اجرای ویژه برنامههای فرهنگی و هنری منطقه ۱۹ در مهمونی۱۰ کیلومتری عید ...
sahebkhabar.ir › news › اجرای-نمایش-عروسکی-در-مسی...

حضور فعال عوامل دو برنامه شبکه پنج در مهمونی 10 کیلومتری غدیر

حضور فعال عوامل دو برنامه شبکه پنج در مهمونی 10 کیلومتری غدیر
اقتصاد ایران: تصاویری از اجرای نمایش عروسکی در مسیر جشن ۱۰ کیلومتری عید غدیر در چهارراه ولیعصر را در این فیلم مشاهده میکنید.

زنده از
منبع خبر : mehrnews.com