تلکس ازناخبر:اوضاع نابسامان بیمارستان ازنا
شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۱۷     کد خبر : ۱۲۹۸۶

وضعیت نظافت در بیمارستان امام علی (ع) به گونه ای شده که درگوشه و کنار راهروها و اتاق ها انباشت زباله و خاکروبه ها ایجادآلودگی کرده است.


 به گزارش ازناخبر

به گزار ازناخبر، وضعیت نظافت در بیمارستان امام علی (ع) به گونه ای شده که درگوشه و کنار راهروها و اتاق ها انباشت زباله و خاکروبه ها ایجادآلودگی کرده است. علاوه براین گاها تردد موجودات موزی و بقایای حشرات نیز دربخش های مختلف محسوس رویت می شود .

 بخش تزریقات این بیمارستان هم خالی از اشکال نیست به نحوی که پرده ها و روکش تخت های بالینی آغشته به لکه و درمجاورت زباله عفونی قراردارند.

  این درحالی است که وجود هرگونه لوث و آلودگی باذات محیط های بهداشت و درمان کاملا درتضاداست چراکه  توده های عفونی محیطی امن برای رشد قارچ ها و میکروارگانیسم ها فراهم می کنند که خود عامل اصلی امراض مختلف می باشند.

 طبیعی است اینچین وضعیتی گلایه شهروندان رادرپی داشته و توجه و رسیدگی مسولان امر را میطلبد.برگشت به تلكس خبري