تلکس ازناخبر:تنها راه برون رفت از رکود فعلی کشور توسل به اقتصاد مقاومتی است
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۴۳     کد خبر : ۱۲۹۷۳

فرماندار ازنا تنها راه برون رفت از رکود فعلی را توسل به اقتصاد مقاومتی و رعایت اصول و چارچوب های این سیاست مهم عنوان کرد.


 به گزارش ازناخبر

به گزارش ازناخبر، محمدی نژاد فرماندار شهرستان ازنا گفت: تمام دستگاه ها موظف هستند برنامه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهند و عملیاتی کنند. 

 وی اظهار داشت: این طرح ها در حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی می باشند و تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت بیکار شهرستان ازنا و در پی آن استان لرستان دارند.

 فرماندار ازنا با ابیان اینکه رونق اشتغال و افزایش تولید ملی پایه های اقتصاد مقاومتی به شمار می آیند، افزود: حمایت از تولید ملی یکی از راهکارهای مهم اقتصاد مقاومتی است. 

وی گفت: بیش از 82 طرح اقتصاد مقاو متی در این شهرستان وجود دارد که از این تعداد هشت طرح مهم و کلیدی با اعتبار 20 هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد. 

 وی با تاکید بر فرمایشات و سیاست های مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی گفت: مدت زمان برش اقتصادی هر دستگاه 2 سال بوده و در این فرصت باقیمانده دستگاه ها با جذب سهم مطالبات شهرستان تلاش خود را مضاعف کنند. 

 محمدی نژاد تنها راه برون رفت از رکود فعلی را توسل به اقتصاد مقاومتی و رعایت اصول و چارچوب های این سیاست مهم عنوان کرد. برگشت به تلكس خبري