تلکس ازناخبر:تثبیت الگوی کشاورزی شهرستان ازنا باتوجه به شرایط خشکسالی
دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۲۹     کد خبر : ۱۲۹۱۱

رئیس جهاد کشاورزی ازنا گفت: با توجه به مقدارکم بارندگی در سطح شهر به همه کشاورزان بصورت رسمی وغیر رسمی در جهت کم کردن عوارض خشکسالی وکم شدن میزان خسارت کشاورزان اطلاع رسانی شده است.


 به گزارش ازناخبر

مهندس اقدامی درخصوص تثبیت الگوی کشاورزی شهرستان ازنا باتوجه به شرایط خشکسالی در گفتگو با ازناخبر گفت: درجهت کم کردن عوارض خشکسالی و درراستای مصوبات استانی وشهرستانی جهت حفاظت از منابع آبی اداره جهاد کشاورزی ازنا تدابیری اتخاذ کرده است.

 

رئیس جهاد کشاورزی ازنا خاطر نشان کرد: با توجه به مقدارکم بارندگی در سطح شهر( یعنی حدودیکصدوشصت میلی متر)حدودنصف سال گذشته به همه کشاورزان بصورت رسمی وغیر رسمی، نصب بنر، اعلامیه واعلام توسط بلندگو تقریبا در تمام روستاهای تابعه در جهت کم کردن عوارض خشکسالی وکم شدن میزان خسارت کشاورزان اطلاع رسانی شده است.

 

وی افزود: همانگونه که میدانیم برخی گیاهان کشت ها، مثل، هندوانه، هویج، سیب زمینی آب دوست هستند لذا ازهمه کشاورزان درخواست شده است که از کشت این نوع گیاهان اجتناب کنند تا بتوانیم باهمین مقدار منابع آب زیر زمینی وروی زمین، کشاورزی پایداری داشته باشیم.برگشت به تلكس خبري