تلکس ازناخبر:سو استفاده برخی از مسئولین وافراد در زمان بحران
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۱     کد خبر : ۱۲۸۳۵

وحیدکشاورز دبیر بخش کاریکاتور ازناخبر طرح خود را درخصوص سو استفاده برخی از مسئولین وافراد در زمان بحران نشان داده که درظاهر شرایط رو بحرانی نشان میدهند ولی در عمل از شرایط سواستفاده میکنند.


 به گزارش ازناخبربرگشت به تلكس خبري