تلکس ازناخبر:13 آبان ماه روز تجلی شعار ضد آمریکایی در ازنا
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۸     کد خبر : ۱۲۷۳۹

امروز همزمان با سراسر ایران ، مردم ازنا نیز با مشت های گره کرده ،گوش به فرمان ولی شان حماسه ی دیگری آفریدند.


 به گزارش ازناخبر

به گزارش ازناخبر ، روز 13آبان ماه مصادف با روز استکبار ستیزی مردم آزاده، همزمان با سایر شهرهای ایران، راهپیمایی باشکوهی در شهرستان ازنا برگزار گردید.

 

دانش آموزان ، دانشجویان و مردم شهید پرور شهرستان ازنا با حضور مقتدرانه خود بار دیگر لبیک گوی فرمان رهبرشان شدند، لبیک هایی که خاری بر چشمان دشمن مستکبر و زورگو است.

 

این راهپیمایی که در سراسر ایران عزیز پرشور تر از همیشه نشان می داد حجت را بر همه تمام کرد، حجت برای غرب این بود که ، بدانند ایران و ایرانی هرگز از منافع خودش کوتاه نمی آید و اجازه نمیدهد که کسی به حقوقش تعدی کند.

 

حجت برای دنیا هم تمام شد چرا که برخی ها به ضم خودشان میگفتند ، ایران دیگر پای ایستادن ندارد، پای مقاومت ندارد، ایران کوتاه آمده است.

 

امروز مردم ازنا همنوا با سایر مردم ایران به همه گفتند که ما همچنان روی پای خود هستیم و به کوری چشم دشمن محکم تر از همیشه مقاومت می کنیم و یادمان نمی رود که هر چه داریم از خومان است که در زمان همین تحریم ها بدست آورده ایم.برگشت به تلكس خبري