تلکس ازناخبر:رفع موانع مجتمع های گردشگری ازنا
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۹     کد خبر : ۱۲۷۳۳

با ایجاد هماهنگی میان سازمانهای مرتبط موانع مجتمع های گردشگری ازنا رفع می شود.


 به گزارش ازناخبر

به گزارش ازناخبر، با حضور معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان لرستان، بخشدار مرکزی، کارشناس عمران فرمانداری و مهندسین مشاور از محل پیشنهای مجتمع های گردشگری در روستاهای هدف گردشگری بازدید شد.

 

در این بازدید ضمن بررسی مناطق پیشنهادی نسبت به شناسایی و ارایه راهکارها جهت رفع مشکلات موجود اقدام شد.


انتظار می رود با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و همچنین سازمان های مربوطه در آینده نزدیک شاهد رونق و توسعه صنعت گردشگری در روستاهای هدف گردشگری باشیم.برگشت به تلكس خبري