جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۵    عبارت مورد جستجو: کوهنوردان مشهدی

کشف یک جسد دیگر از کوهنوردان مشهدی

چهارمین جسد ازکوهنوردان مشهدی درمنطقه اشترانکوه ازنا، پیداشد.

كد خبر : ۱۲۷۸۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


بازدید فرماندار و فرمانده سپاه ازنا از مناطق عملیاتی اشترانکوه

فرماندار شهرستان ازنا برای بازدید از مناطق عملیاتی اشترانکوه با بالگرد اعزام شد.

كد خبر : ۱۲۷۸۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸


حضور 25 نفر هیمالیانورد در اشترانکوه

با حضور 25 نفر هیمالیانورد تجسس کوهنورد مفقود مشهدی در اشترانکوه تا زمان ممکن برای یافتن وی ادامه می یابد.

كد خبر : ۱۲۷۹۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲


آخرین مفقودی کوهنوردان مشهدی پیدا شد

آخرین جسد ازکوهنوردان مشهدی درمنطقه اشترانکوه ازنا، پیداشد.

كد خبر : ۱۲۷۹۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۳


خبر کوتاه بود و مخابره در چند ثانیه الو ندای امداد؟

نوید قیصری شاعر و نویسنده خوش ذوق ازنایی در یادداشتی ضمن بیان متفاوت از صحنه اشترانکوه به طور خاص از امدادگران هلال احمر ازنا تقدیر کرده است.

كد خبر : ۱۲۷۹۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸