جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: کاروان راهیان نور ازنا

اعزام کاروان راهیان نور ازنا به مناطق عملیاتی

اعزام کاروان عمومی راهیان نور ناحیه مقاومت بسیج شهرستان ازنا به مناطق عملیاتی خوزستان برگزار شد.

كد خبر : ۸۴۳۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۷