جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: پرورش کبک در ازنا

فعالیت واحد پرورش کبک در ازنا

مدیرامور طیور جهاد کشاورزی لرستان از فعالیت یک واحد پرورش کبک در استان لرستان خبر داد.

كد خبر : ۱۲۸۲۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹