جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: پرورش اندام ازنا

مسابقه چندجانبه قویترین مردان در شهرستان ازنا برگزار شد

برگزاری مسابقه چند جانبه قویترین مردان در شهرک المهدی(عج) با قهرمانی ورزشکار ازنایی پایان یافت.

كد خبر : ۱۳۰۰۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷