جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۵    عبارت مورد جستجو: منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا

درهفته منابع طبیعی چهل هزار نهال در ازنا توزیع می شود

مدیر منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان ازنا در آستانه  هفته منابع طبیعی گفت: بخشی از برنامه های ایام منابع طبیعی توزیع بیش از 40 هزار اصله نهال غیرمثمر از انواع مختلف درختان سردسیری در سطح شهرستان خواهد بود.

كد خبر : ۱۰۸۲۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۵


یگان های حفاظت در صیانت از مرتع، رمه داران متخلف را کوچ می دهند

مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا در تدابیری پیشگیرانه با  همیاری نیروی انتظامی در راستای حفاظت از پوشش گیاهی منطقه ضمن ممانعت از ورود زود هنگام هرگونه دام به مراتع  شهرستان آمادگی مقابله با متخلفان را دارد.

كد خبر : ۱۱۰۳۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴


احداث «کمربند سبز» به جای حبس برای متخلف تصرف اراضی ملی

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا از صدور حکم احداث «کمربند سبز» به جای حبس برای متخلف تصرف اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۱۱۹۶۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۱


ایجاد 150 کیلومتر آتش‌بر در سطح مراتع ازنا

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا از ایجاد 150 کیلومتر آتش‌بر درسطح مراتع این شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۱۲۵۴۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


احداث سه باب آبشخور دام در مراتع ازنا

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ازنا از احداث سه باب آبشخور دام در مراتع این شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۱۲۷۷۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴