جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱۹    عبارت مورد جستجو: مددجویان ازنایی

پرداخت 1.8 میلیارد ريال وام خودکفایی به مددجویان کمیته امداد شهرستان ازنا

ازناخبر: مدیر کمیته امداد شهرستان ازنا از پرداخت 1.8 میلیارد ريال وام خودکفایی به مددجویان کمیته امداد شهرستان ازنا خبر داد.

كد خبر : ۱۵۹۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۲/۰۸


واگذاری399 مورد انشعاب آب، برق، گاز شهري و روستايي به مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد شهرستان ازنا از واگذاری399 مورد انشعاب آب، برق، گاز شهري و روستايي به مددجویان ازنایی خبر داد.

كد خبر : ۸۹۷۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱


بهره‌مندی 562 مددجوی ازنایی از خدمات درمانی کمیته امداد

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ازنا گفت: در سال 1393 تعداد 562 مددجو در شهرستان ازنا از خدمات بیمه‌های خدمات درمانی، ارتقاء شاخص‌های بهداشتی، خدمات درمانی ویژه و ... بهره‌مند شده‌اند.

كد خبر : ۹۱۳۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹


بهره‌مندی 80 نفر از مددجویان ازنایی از کلاس‌های تابستانی

مدیر کمیته امداد امام خمینی ازنا از بهره‌مندی 80 نفر از مددجویان زیر پوشش این نهاد در طول تابستان سال‌جاری از کلاس‌های کانون موقت تابستانی کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۹۳۷۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۱


اعتباری 2ونیم میلیارد ریالی حق بیمه مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از بهره مندی 511 نفر از مددجویان ازنایی تحت حمایت کمیته امداد از بیمه های تامین اجتماعی خبر داد.

كد خبر : ۹۹۰۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۶


پرداخت153مورد وام خود کفایی بالغ بر 2ونیم میلیارد ریال به مددجوبان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از پرداخت 153 مورد وام کارگشایی و خود کفایی به مبلغ 2 میلیارد و 620 میلیون ریال از محل منابع امدادی به مددجویان شهرستان ازنا در 5 ماهه نخست سال جاری خبر داد.

كد خبر : ۹۹۰۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸


پرداخت بیش از 19 میلیارد ریال مستمری به مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ازنا از پرداخت مبلغ 19 میلیارد و 349 میلیون ریال کمک معیشت به مددجویان ازنایی طی هشت ماهه سال جاری خبر داد.

كد خبر : ۱۰۳۶۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۹


بهره‌مندی 511 مددجوی ازنایی از بیمه‌های تأمین اجتماعی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از بهره‌مندی 511 نفر از مددجویان ازنایی تحت حمایت کمیته امداد از بیمه‌های تأمین اجتماعی خبر داد.

كد خبر : ۱۰۳۹۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵


نخستین شماره نشریه "صبح سپید" منتشر ‌شد

نخستین شماره دو هفته‌نامه "صبح سپید" طی هفته جاری در استان لرستان منتشر شد.

كد خبر : ۱۰۳۹۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۶


ارایه خدمات تامین اجتماعی به مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از بهره مندی511نفر از مددجویان ازنایی تحت حمایت کمیته امداد از بیمه هایتامین اجتماعی خبر داد.

كد خبر : ۱۰۴۰۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷


ارایه خدمات تامین اجتماعی به مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از بهره مندی511نفر از مددجویان ازنایی تحت حمایت کمیته امداد از بیمه های تامین اجتماعی خبر داد.

كد خبر : ۱۰۴۵۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۶


ضیافت افطاری مددجویان ازنایی برگزار شد

ضیافت بزرگ افطاری مددجویان تحت پوشش و حمایت ازنایی در اداره بهزیستی این شهرستان برگزارشد.

كد خبر : ۱۱۲۷۳   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵


ارائه خدمات تامین اجتماعی به 553خانوار مددجو

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از بهره مندی553نفر از مددجویان ازنایی تحت حمایت کمیته امداد از بیمه های تامین اجتماعی خبر داد.

كد خبر : ۱۱۴۴۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۰


معافیت سربازی فرزندان برخی از مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از معافیت 6 نفر از فرزندان مددجویان این نهاد از خدمت سربازی خبرداد.

كد خبر : ۱۱۷۵۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸


بهره مندی 508 مددجوی ازنا از خدمات تامین اجتماعی

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ازنا از بهره مندی 508 نفر از مددجویان ازنایی تحت حمایت کمیته امداد از بیمه های تامین اجتماعی خبر داد.

كد خبر : ۱۲۰۰۲   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱


به دنبال ارتقای شاخص‌های بهداشتی مددجویان ازنایی هستیم

رئیس کمیته امداد ازنا گفت: این کمیته با پرداخت 149میلیون 500 هزار ریال از محل اعتبارات دولتی و امدادی به دنبال ارتقای شاخص‌های بهداشتی مددجویان تحت پوشش است.

كد خبر : ۱۲۰۹۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵


پرداخت بیش از دو میلیارد ریال مستمری به حساب مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان ازنا، گفت: دو میلیارد و ۷۰ میلیون و ۴۹۰ هزار ریال کمک معیشت به مددجویان کمک معیشت بگیر ازنایی پرداخت شده است.

كد خبر : ۱۲۳۲۷   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵


پرداخت بیش از 32میلیارد ریال وام خودکفایی به مددجویان ازنا

رئیس کمیته امداد شهرستان ازنا از پرداخت مبلغ 32میلیارد ریال وام های خودکفایی به مددجویان ازنایی خبر داد.

كد خبر : ۱۲۸۷۵   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۷


پرداخت بیش از 3 میلیارد تومان وام خودکفایی به مددجویان ازنایی

مدیر کمیته امداد ازنا از پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان در قالب وام های اشتغال و خودکفایی به مددجویان این شهرستان طی سال گذشته خبر داد.

كد خبر : ۱۲۹۳۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۸