جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: صنعتکاران ازنا

شرحی بر دردمندی صنعتکاران ازنایی و بازدید درمانی مسئولان استانی

در چند سال گذشته توجه به تولید و حمایت از تولیدکنندگان کلید واژه سخنان اغلب مسئولان استانی بوده که برای حضور در جلسات مختلف به ازنا آمده و البته عمده این توصیه ها با چاشنی یک بازدید هم همراه بوده است.

كد خبر : ۱۳۰۴۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶