جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: سقوط کوهنورد کرمانشاهی

سقوط کوهنورد کرمانشاهی از ارتفاعات قله سن بران ازنا

یک کوهنورد کرمانشاهی از ارتفاعات اشترانکوه سقوط کرد و دچار آسیب دیدگی شدید شد.

كد خبر : ۱۲۹۶۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۵