جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: سرداران شهید ازنا

نصب تابلوی سرداران شهید در ورودی های ازنا

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ازنا از نصب تابلوی سرداران شهید ازنایی در ورودی های شهرستان خبر داد.

كد خبر : ۱۲۸۱۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶