جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: بخشداری ازنا

همکاری سازمان های مردم نهاد با بخشداری ازنا در برگزاری کارگاه های آموزشی زیست محیطی

طی دیدار مسئولین سازمانهای مردم نهاد با بخشدار مرکزی بر اجرای دوره های آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی زیست محیطی این سازمانها به کمک دهیاران عنوان شد.

كد خبر : ۹۴۸۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۲۷