جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱۱    عبارت مورد جستجو: المپیاد ورزشی

اختتامیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ازنا

اختتامیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان علوی شهرستان ازنا برگزارشد.

كد خبر : ۸۹۸۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۳


گزارش تصویری از اختتامیه دومین المپیاد ورزشی ازنا

اختتامیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای شهرستان ازنا در دبستان علوی با شور و اشتیاق دانش آموزان برگزار شد.

كد خبر : ۸۹۸۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۳


برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در ازنا

در ادامه برنامه های المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان ام البنین (س) برگزار گردید.

كد خبر : ۹۰۱۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۷


برگزاری اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ازنا

اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در هنرستان عصمت شهرستان ازنا با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردید.

كد خبر : ۹۰۶۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۸


گزارش تصویری از اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای ازنا

گزارش تصویری از اختتامیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در هنرستان عصمت شهرستان ازنا با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار گردید.

كد خبر : ۹۰۶۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۸


برگزاری دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در هنرستان عصمت

افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در شهرستان ازنا و در هنرستان دخترانه عصمت این شهرستان با حضور مسئولین شهرستانی و استانی برگزار گردید.

كد خبر : ۱۰۲۳۰   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و ارتقای سلامت دختران هدف المپیاد درون مدرسه ای

مسئولین شرکت کننده در افتتاحیه المپیاد ورزش های درون مدرسه ای ازنا هدف این مسابقات را شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و ارتقای سلامت دختران عنوان کردند.

كد خبر : ۱۰۲۲۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۳


برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبیرستان نمونه مولوی ازنا

المپیادهای ورزشی درون مدرسه که سال دوم اجرای آن در سطح شهرستان برگزار می شود با شعار تحصیل، تهذیب ورزش در مدرسه نمونه دولتی مولوی با حضور مسئولین و دانش آموزان علاقمند برگزار شد.

كد خبر : ۱۰۳۰۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷


برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان ام البنین ازنا

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دانش آموزان در دبستان ام البنین شهرستان ازنا برگزار شد.

كد خبر : ۱۱۸۹۶   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۷


برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای در دبستان دخترانه شاهد ازنا

المپیاد ورزشی درون مدرسه ای دانش آموزان در دبستان دخترانه شاهد شهرستان ازنا برگزار شد.

كد خبر : ۱۱۹۷۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۵


المپیاد ورزشهای همگانی درشهرستان ازنا برگزار شد

این مراسم درسالن ورزشی کارگران شهرستان ازنا با حضور مسئولین شهرستان وبه همت اداره تربیت بدنی ازنا المپیاد ورزشی باشکوه ونظم کامل برگزارشد.

كد خبر : ۱۲۸۵۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸