جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: امانی

مراتب اعتراضم را به مراجع قانونی اعلام خواهم کرد/جریانات سیاسی تاثیر پذیر علت تاخیر احراز صلاحیت

هادی امانی گفت: مراحل اعتراض خودم را به عدم احراز صلاحیت پس از مطرح کردن در شورا در هیئت حل اختلاف ابراز خواهم کرد و چنانچه عدم صلاحییت تکرار شود به دنبال گزینه جایگزین دیگری هستیم.

كد خبر : ۴۵۰۱   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۸/۰۶