فرماندار ازنا:

فرماندار ازنا تنها راه برون رفت از رکود فعلی را توسل به اقتصاد مقاومتی و رعایت اصول و چارچوب های این سیاست مهم عنوان کرد.

تازه ترین اخبار
عکس هفته ازناخبر
گزارش تصويري
مصاحبه