باز هم حادثه در جاده مرگ؛

براثر ایجاد دو حادثه در محور ازنا - اراک 6 نفر کشته و 2 نفر دیگر مصدوم شدند. 

به مناسبت روزخبرنگار:
فشار اصحاب قدرت بر اصحاب رسانه

وحیدکشاورز دبیر گرافیک و کاریکاتور ازناخبر به مناسبت روزخبرنگار کاریکاتور خود را منتشر کرد.

سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۵۵
داعش در تله ایران

طرح از وحید کشاورز دبیر بخش کاریکاتور و گرافیک ازناخبر

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۷
عکس هفته ازناخبر