کیان پور:

نماینده ازنا و درود در مجلس شورای اسلامی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۷ تمام روستاهای شهرستان های دورود و ازنا گازرسانی می شوند.

یادداشت:
بزرگترین نهی از منکر، نهی از تضعیف حکومت اسلامی است

یکی از اتفاقات پر بحث این روز ها مسئله حجاب است که با اتفاقاتی که در خیابان انقلاب تهران به وقوع پیوست باعث شد که مسئله امر به معروف و نهی از منکر دوباره به سر تیتر خبر ها برگردد.

چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۵
عکس هفته ازناخبر
گزارش تصويري
مصاحبه