جلسه شورای حفاظت از منابع آب و مدیریت جامع خشکسالی شهرستان با حضور معاون فرماندار ازنا و اعضای این شورا در محل فرمانداری برگزار شد.

تازه ترین اخبار
عکس هفته ازناخبر
گزارش تصويري
مصاحبه