در انتخابات موسسات قرآنی لرستان؛

اولین جلسه هیأت مدیره اتحادیه موسسات و تشکل های مردمی، فرهنگی قرآن وعترت لرستان صورت گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی سفیر افلاک