دکترقیصری گفت: موضوع زباله ها مربوط به محیط زیست است و درحیطه بهداشت و درمان نیست.

پایگاه خبری تحلیلی سفیر افلاک